logo
         
 
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Godziny urzędowania :
Poniedziałek - Piątek : 9:00 - 17:00
Sobota : 10:00 - 13:00
 
Rejestracja klientów :
tel./fax 56 621 00 51
tel. kom. 605 573 344

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest wyjątkowo szeroką gałęzią prawa. Obejmuje stosunki majątkowe, dotyczące praw rzeczowych oraz praw związanych z zobowiązaniami, a więc dotyczące roszczeń wynikających z umów cywilno-prawnych oraz z czynów niedozwolonych. Szeroko rozumiane prawo cywilne zajmuje się też sprawami spadkowymi.

Kancelaria Adwokata Jakuba Kamińskiego ma doświadczenie w prowadzeniuszeregu spraw cywilnych, dzięki czemu oferuje fachową pomoc prawną. Zajmujemy się prowadzeniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a więc roszczeniami dotyczącymi stosunków między kontrahentami, niewywiązaniem się lub nienależytym wykonaniem umowy np. umów ubezpieczeniowych, umów zlecenia i umów o dzieło oraz z tzw. czynów niedozwolonych – powództwa o odszkodowanie za szkody na osobie związane z wypadkami komunikacyjnymi, błędami w sztuce lekarskiej. Zajmujemy się także dochodzeniem zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia (m.in. pozwy dotyczące rozliczeń finansowych między kontrahentami i konkubentami).

Zajmujemy się sprawami o ochronę dóbr osobistych,  zasiedzeniem nieruchomości, sporami dotyczącymi służebności gruntowych - w tym służebności przesyłu i roszczenia odszkodowawcze z tym związanych - oraz sprawami dotyczącymi wad oświadczeń woli np. cofnięcie i unieważnienie darowizny.

Kancelaria udziela porad prawnych, opiniuje i przygotowuje projekty umów cywilnoprawnych. W razie konieczności przygotowuje pozwy sądowe i środki odwoławcze w sprawach dotyczących niedotrzymywania warunków umów cywilno-prawnych, w tym umów kupna-sprzedaży, umów najmu i dzierżawy, umów przeniesienia własności, ustanowienia dożywocia, umów zlecenia i umów o dzieło a także umów deweloperskich i na wykonanie robót budowlanych.
adwokat toruń

Reprezentujemy Klientów także w sprawach dotyczących gwarancji i rękojmi. Posiadamy praktykę w prowadzeniu spraw związanych z ochroną wierzycieli przed niewypłacalnością dłużników (dokonywanie czynności prawnych z pokrzywdzeniem wierzycieli, utrudnianie i uniemożliwianie egzekucji komorniczej itp.).

 

Zobacz także :
- Sprawy o odszkodowanie
- Rozwód
- Separacja
- Sprawy o podział majątku
- Sprawy o alimenty i ustalenie ojcostwa
- Postępowanie egzekucyjne
- Prawa pacjenta
 
Przydatne informacje :

 

 

klient
Klienci Indywidualni
biznes
Rozwiązania dla biznesu
 e-kancelaria
E - Kancelaria

 

 

Copyright © JK, 2011
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Jakub Kamiński, ul. Panny Marii 3/6, 87-100 Toruń
Projekt & wykonanie © KG