logo
         
 
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Godziny urzędowania :
Poniedziałek - Piątek : 9:00 - 17:00
Sobota : 10:00 - 13:00
 
Rejestracja klientów :
tel./fax 56 621 00 51
tel. kom. 605 573 344

Podział majątku małżeńskiego

W razie ustania małżeństwa zazwyczaj dochodzi do sporu o podział dóbr majątkowych pozyskanych przez małżonków stanowiących ich majątek wspólny. Co prawda możliwe jest ugodowe załatwienie tej kwestii, jednakże w praktyce ma to rzadkie zastosowanie w sprawach rozwodowych, w którym sąd orzekał o winie małżonka za rozkład pożycia. Podział majątku małżeńskiego najczęściej odbywa się w ramach odrębnego postępowania o podział majątku toczącego się przed sądem rejonowym po zakończeniu postępowania rozwodowego. Spór toczący się w ramach tego postępowania obejmuje kwestie składników majątku wspólnego oraz sposobu jego rozdzielenia. Co do zasady wspólność majątkowa powstaje między małżonkami z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków w czasie jej trwania. Postępowanie o podział majątku małżeńskiego dotyczy także sytuacji związanych ze śmiercią małżonka w razie dziedziczenia testamentowego, ustanowieniem rozdzielności majątkowej na wniosek małżonka, ubezwłasnowolnienie a także ogłoszeniem upadłości jednego z małżonków na jego wniosek lub wniosek wierzyciela jednego z małżonków.
Sprawy o podział majątku małżeńskiego należą do najtrudniejszych i najbardziej długotrwałych, a w związku z tym udział profesjonalnego prawnika jest wręcz niezbędny, poza sytuacjami, w których podziałowi podlegają dobra niewielkiej wartości łatwe do wskazania. Istnieje możliwość wskazania przez małżonków zgodnej propozycji podziału, jednakże jest to wręcz odosobniony przypadek. Rozstrzygając sprawę sąd decyduje, czy podział ma być równy, czy też nierówny, określa skład majątku i jego wartości oraz decyduje o sposobie dokonania podziału. Kancelaria adwokata Jakuba Kamińskiego od początku działalności z powodzeniem zajmuje się tego rodzaju sprawami - pomaga w sporządzeniu wniosku, doradza jakie są faktyczne możliwości dokonania podziału i ryzyka związane z postępowaniem. Zdajemy sobie sprawę, iż sprawa majątku będącego często dorobkiem całego życia jest dla klienta rzeczą najistotniejszą.


Podstawa prawna: Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. nr 9, poz. 59).

 

 

klient
Klienci Indywidualni
biznes
Rozwiązania dla biznesu
 e-kancelaria
E - Kancelaria

 

 

Copyright © JK, 2011
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Jakub Kamiński, ul. Panny Marii 3/6, 87-100 Toruń
Projekt & wykonanie © KG