logo
         
 
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Godziny urzędowania :
Poniedziałek - Piątek : 9:00 - 17:00
Sobota : 10:00 - 13:00
 
Rejestracja klientów :
tel./fax 56 621 00 51
tel. kom. 605 573 344

Rozwód

Sprawy rodzinne pomiędzy małżonkami, a w szczególności sprawy o rozwód i separację są szczególnie skomplikowanymi postępowaniami pod względem ustalania stanu faktycznego sprawy. Kiedy wchodzi w grę zdrada małżeńska, przemoc w rodzinie, nadużywanie alkoholu, różnice charakterologiczne pomiędzy małżonkami pojawia się konflikt, w wyniku którego ustaje pożycie małżeńskie. Jeżeli ustanie pożycia ma charakter trwały, jedynym rozwiązaniem pozostaje sądowne rozwiązanie małżeństwa.
W sprawach rozwodowych sąd rozstrzyga wiele istotnych dla małżonków kwestii takich jak wina za rozkład pożycia, kwestię opieki nad dziećmi, zakres kontaktów małżonka z dziećmi, określa także zasady użytkowania wspólnego mieszkania oraz zasądzenia alimenty na dzieci. W sytuacji orzeczenia o winie postępowanie dowodowe jest szczegółowe, a sąd bada dokładnie przebieg całego małżeństwa.

Kancelaria od lat reprezentuje strony w sprawach o rozwód. Dlatego też posiadamy doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw. Nasza pomoc nie ogranicza się tylko do przygotowania dokumentów dla sądu, w tym sporządzania pozwów rozwodowych i odpowiedzi na pozew. Fachowo doradzamy jak przygotować się do sprawy, jakie dowody należy przedstawić sądowi, a jakie nie zostaną wzięte pod uwagę, służymy także pomocą w zakresie sporządzania wniosków o zabezpieczenie, przygotowujemy apelacje od wyroków rozwodowych, zażalenia na postanowienia o zabezpieczeniu alimentów, porozumienia wychowawcze. Prowadzi sprawy rozwodowe z udziałem obcokrajowców, sprawy o podział majątku małżeńskiego, sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego. Adwokaci kancelarii biorą udział w mediacjach pomiędzy małżonkami.

Należy pamiętać, że korzystanie z pomocy prawnika nie jest wymagane przez prawo. Sprawy rozwodowe nie są jednak zazwyczaj proste, wymagają rozległej, dogłębnej znajomości prawa oraz praktyki, która umożliwia właściwe przygotowanie do sprawy. Zwracając się o pomoc do naszej kancelarii wyrównujecie Państwo swoje szanse w starciu z drugą stroną sporu i machiną wymiaru sprawiedliwości. Dzięki temu mogą Państwo oszczędzić pieniądze, czas i nerwy. Niezależnie od trudności związanych z postępowaniem sądowym doradztwo doświadczonego prawnika rodzinnego zaowocuje z pewnością szybszym rozwiązaniem problemu.

 

Orzeczenie rozwodu

Zasadą jest, iż w ramach postępowania rozwodowego orzeczenie rozwodu możliwe jest w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Wobec tego rozwód nie może zostać orzeczony jeżeli sąd uzna, iż między małżonkami istnieje możliwość powrotu do wspólnego pożycia. Jeżeli chodzi o przesłankę zupełności rozkładu, to sąd bierze pod uwagę nie tylko brak pożycia fizycznego między małżonkami, ale także brak więzi emocjonalnych i związków gospodarczych (tzw. prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego). Postępowanie o rozwód jest specyficznym postępowaniem opartym na przepisach prawa rodzinnego, albowiem sąd musi brać pod uwagę także interes osób trzecich, niebiorących bezpośredniego udziału w procesie, tj. małoletnich dzieci stron. Dlatego też nie jest możliwe orzeczenie rozwodu, jeżeli na skutek rozwodu miałoby ucierpieć ich dobro. Przy orzeczeniu rozwodu sąd określa, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, co ma wpływ także na orzeczenie obowiązków alimentacyjnych. Wyjątek stanowi sytuacji, w której na zgodny wniosek małżonków sąd odstępuje od orzekania o winie. Orzekając o rozwiązaniu małżeństwa sąd decyduje o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków, reguluje także obowiązki alimentacyjne stron w stosunku do dzieci, a także decyduje o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Co ważne, w niektórych sytuacji dopuszczalna jest nawet eksmisja (nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego) przez jednego z małżonków.


Podstawa prawna: Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. nr 9, poz. 59); Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).


 

klient
Klienci Indywidualni
biznes
Rozwiązania dla biznesu
 e-kancelaria
E - Kancelaria

 

 

Copyright © JK, 2011
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Jakub Kamiński, ul. Panny Marii 3/6, 87-100 Toruń
Projekt & wykonanie © KG