logo
         
 
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Godziny urzędowania :
Poniedziałek - Piątek : 9:00 - 17:00
Sobota : 10:00 - 13:00
 
Rejestracja klientów :
tel./fax 56 621 00 51
tel. kom. 605 573 344

Prawo karne

Adwokat Jakub Kamiński zajmuje się obroną w sprawach karnych – na etapie postępowania przygotowawczego (w toku śledztwa i dochodzenia) oraz przed sądami wszystkich instancji – sprawy karne rozpoznawane przez wydziały karne sądów rejonowych i sądów okręgowych oraz przed Sądem Najwyższym.


Dotyczy to spraw karnych o występki i zbrodnie, w szczególności sprawy związane z przestępstwami przeciwko mieniu takie jak kradzieże oraz przestępstwa związane z posiadaniem i handlem narkotykami, grozby karalne, jazda po spożyciu alkoholu.


Reprezentujemy Klientów w postępowaniach o wydanie wyroku łącznego, w toku postępowania wykonawczego tj. sprawy dotyczące wniosków o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w odbywaniu kary, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty grzywny, zamianę orzeczonej kary grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności lub prac społecznie użytecznych, zatarcie skazania.

Adwokat Jakub Kamiński zajmuje się także pomocą prawną osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa. Kancelaria przygotowuje zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, reprezentuje interesy pokrzywdzonego w toku śledztwa i dochodzenia, występuje w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz w charakterze oskarżyciela prywatnego (sprawy karne z oskarżenia prywatnego).
adwokat toruń

Kancelaria adwokacka Jakuba Kamińskiego podejmuje się też prowadzenia spraw karnych-gospodarczych i karnych-skarbowych.

 

Zobacz także :

 

 

klient
Klienci Indywidualni
biznes
Rozwiązania dla biznesu
 e-kancelaria
E - Kancelaria

 

 

Copyright © JK, 2011
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Jakub Kamiński, ul. Panny Marii 3/6, 87-100 Toruń
Projekt & wykonanie © KG