logo
         
 
       

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Godziny urzędowania :
Poniedziałek - Piątek : 9:00 - 17:00
Sobota : 10:00 - 13:00
 
Rejestracja klientów :
tel./fax 56 621 00 51
tel. kom. 605 573 344

 

Adwokat Jakub Kamiński Kancelaria adwokacka Toruń

KANCELARIA PRAWNA - PROFESJONALNE DORADZTWO W TORUNIU

Adwokat Jakub Kamiński zaprasza do zapoznania się z ofertą Kancelarii Adwokackiej przygotowaną z myślą o potrzebach klientów indywidualnych, przedsiębiorców indywidualnych, a także podmiotów gospodarczych.

DORADZTWO PRAWNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH


Kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym i reprezentacją klientów w sprawach przed sądami powszechnymi i polubownymi na terenie całego kraju w charakterze pełnomocnika, obrońcy. Jako adwokaci staramy się bronić interesów klientów z należytym poświęceniem na każdym etapie postępowania

Wyróżnia nas bogata wiedza prawnicza, doskonała orientacja w obowiązujących regulacjach prawnych i zaangażowanie w powierzone zadania. Dzięki doświadczeniu zawodowemu i praktycznej wiedzy z wielu dziedzin prawa Kancelaria Adwokata Jakuba Kamińskiego podejmuje się prowadzenia nawet najtrudniejszych spraw.

W zależności od potrzeb naszych Klientów dobieramy optymalne rozwiązania problemów prawnych – udzielamy porad prawnych, konsultacji prawnych, wykonujemy opinie i analizy oraz występujemy w imieniu naszych mandantów przed sądami. W naszej praktyce zajmujemy się prowadzeniem spraw m.in. z zakresu prawa cywilnego, w tym spraw dotyczących nieruchomości, spraw dotyczących prawa pracy, prawa rodzinnego i spadkowego. Występujemy w charakterze obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzonego przed sądami w sprawach karnych i karnych gospodarczych.

Dzięki współpracy z kancelariami adwokatów i radców prawnych z całej Polski Kancelaria reprezentuje interesy klientów nie tylko w regionie Torunia, Bydgoszczy czy Grudziądza, ale także w innych regionach Polski.

 

DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU

W ramach swojej działalności Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Kamiński oferuje szereg usług związanych z obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Świadczymy pomoc prawną na rzecz firm jednoosobowych, spółek cywilnego oraz spółek osobowych i kapitałowych. Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych w ramach ich bieżącej działalności gospodarczej oraz w zakresie tworzenia, przekształcania oraz likwidacji spółek osobowych i kapitałowych. Zajmujemy się także konstruowaniem umów cywilno-prawnych i umów handlowych oraz ich opiniowaniem. Kancelaria prowadzi obsługę w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Skontaktuj się z Nami i skorzystaj z naszego doświadczenia.

 

NASZE SPECJALIZACJE

Kancelaria świadczy usługi w następującym zakresie:

prawa cywilnego - m.in. zajmujemy się prowadzeniem spraw sądowych o zapłatę, dotyczących nieruchomości, spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie, spraw dotyczących naruszenia dóbr osobistych oraz ochronę prawa własności, zniesienia współwłasności, przygotowujemy pisma procesowe – sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty.

prawa rodzinnego i opiekuńczego – doradzamy i występujemy w sprawach o alimenty, o rozwód i separację, unieważnienie małżeństwa, zniesienie wspólnoty małżeńskiej, o podział majątku wspólnego małżonków, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie miejsca pobytu dziecka.

prawa spadkowego – przygotowujemy wnioski do sądu i reprezentujemy klientów w sprawach sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, dochodzenie roszczeń o zachowek.

prawa umów i prawa nieruchomości – przygotowujemy i opiniujemy projekty umów cywilno-prawnych i umów handlowych, zajmujemy się sporami dotyczącymi umów kupna-sprzedaży nieruchomości, w tym dotyczących realizacji transakcji (umów przedwstępnych i przyrzeczonych), przygotowaniem umów najmu nieruchomości, służymy pomocą prawną przy dokonywaniu transakcji handlowych, inwestycjach w nieruchomości, w sprawach lokalowych, o zasiedzenie, zniesienie współwłasności nieruchomości.

prawa karnego – występujemy w charakterze obrońcy w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw przeciwko mieniu i życiu, spraw dotyczących ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (posiadanie i handel środkami odurzającymi), w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym. Pomagamy pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa – przygotowujemy zawiadomienia o ściganie, pomagamy w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynienia, występujemy przed sądami w charakterze pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych.

prawa pracy – przygotowujemy dokumenty i pisma procesowe z zakresu prawa pracy, w tym regulaminy, zarządzenia, umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, kontrakty menedżerskie, występujemy przed sądami pracy m.in. w sprawach dotyczących odszkodowania za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o zaległe wynagrodzenie.

windykacji należności – profesjonalnie zajmujemy się dochodzeniem roszczeń finansowych przedsiębiorców, odzyskiwaniem należności wynikających z umów, faktur. Przygotowujemy wezwania do zapłaty, pozwy sądowe, pomagamy w negocjowaniu i przygotowujemy projekty ugody w sprawach spłaty zadłużenia.

 

klient
Klienci Indywidualni
biznes
Rozwiązania dla biznesu
 e-kancelaria
E - Kancelaria

 

Copyright © JK, 2011
Kancelaria Adwokacka Jakub Kamiński, ul. Panny Marii 3/6, 87-100 Toruń
Projekt & wykonanie © KG